Make your own free website on Tripod.com

10 perkara yang boleh membawa kepada lupa iaitu :

Menurut kitab Tib al-Nabawi oleh Ibnu Qayyim al-Juzi (691H - 751H) yang ditulis oleh Abduil Mun'im al-'Ani muka surat 359, ia menyarankan kepada kita supaya mengelakkan diri dari sepuluh perkara yang boleh membawa kepada lupa iaitu :

 

Nasihat Imam Shafie

4 perkara yang boleh menambah akal:


[Muka depan] [Bahan-bahan] [Khasiat] [Cara pengambilan] [Pesanan] [Perkara-perkara lain]